CERAK ©  2020, All rights reserved
SANACIJA:
 
Naša firma se bavi raznim uslužnim delatnostima među kojima je i sanacija poslovnih i stambenih prostorija. Tu spadaju razni betonski radovi (malterisanje, krpljenje rupa,...), keramičarski radovi, molero-farbarski radovi, postavljanje hidroizolacije i slično a između ostalog i sanacija šteta nastalih vremenskim nepogodama npr. Čišćenje snega i ledenica sa teško pristupačnih mesta.
Sanacija
Sanacija
Sanacija
Sanacija
HIDROIZOLACIJA:
 
Još jedna od delatnosti kojima se naša firma bavi je postavljanje hidroizolacije na poslovnim i stambenim zgradama, bilo da je reč o novogradnji ili o reparaciji starih građevina. Hidroizolacija ravnih i kosih krovova, bazena, terasa ... sa najnovijim materijalima na tržištu.
Hidroizolacija
Sanacija
Hidroizolacija
Hidroizolacija
Hidroizolacija
Hidroizolacija
GIPSARSKI RADOVI:
 
Gipsarski radovi spadaju u moderne građevinske metode jer predstavljaju sistem koji se lako postavlja, sistem koji ima odlična svojstva i karakteristike a troškovi izgradnje nisu previsoki. Naša firma se bavi prodaja i ugradnjom GIPS KARTON PLOČA od 6mm, 9.5 mm, 12.5 mm sa kompletnim pratećim materijalom.
Spušteni plafoni
Gipsarski radovi
Gipsarski radovi
Gipsarski radovi
Gipsarski radovi
SPUŠTENI PLAFONI:
 
Spušteni plafoni
Spušteni plafoni
Spušteni plafoni
Spušteni plafoni
Gipsarski radovi
Naša firma vrši izradu svih vrsta spuštenih plafona tipa sa pratećom podkonstrukcijom.
KREČENJE I FARBANJE:
 
IZRADA FASADA:
Naša firma se bavi i molero-farbarskim radovima bilo da se radi o ručnom ili mašinskom nanošenju.
Krečenje i farbanje
Krečenje i farbanje
Krečenje i farbanje
Krečenje i farbanje
Krečenje i farbanje
 
Naša firma se bavi izradom polustrukturalnih, strukturalnih i alubond fasada.
 
nazad na početak
nazad na početak
nazad na početak
nazad na početak
nazad na početak
nazad na početak
Fasada
Fasada
Fasada
Fasada
Fasada
PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA:
Pod uticajem izvora toplote oko 200°C čelična konstrukcija se zagreva i gubi svoju statičku vrednost, popuštanje konstrukcije sprečava evakuaciju ljudi i materijalnih dobara pa je zbog toga važno ugraditi preventivnu zaštitu. Naša firma se bavi postavljanjem protivpožarnih premaza za zaštitu čeličnih konstrukcija i oblaganje čelične konstrukcije negorivim pločama. U zavisnosti od zahteva objekta i naručioca radova u tu svrhu se koristi ploče od kamene ili staklene mineralne vune i Ridurit - vatrootporne ploče. Protivpožarni premazi pružaju klasu otpornosti prema požaru 60 ili 90 min, dok se pločama postiže klasa otpornosti prema požaru 60,90 ili 120min. Zbog svoje strukture i veoma visoke tačke topljenja (preko1000 C°), kamena mineralna vuna je idealna kao zaštita od požara - funkcija protivpožarnog materijala je da zaštiti konstrukciju od urušavanja u slučaju požara, kao i da omogući sigurnu evakuaciju ljudi iz objekta (npr. spoljašnji i unutrašnji zidovi, čelične konstrukcije...). Kamena mineralna vuna ne razvija plamen (najviša klasa negorivosti - A1), tako da sprečava širenje požara i ne emituje štetne gasove, koji su uzročnici smrti u požarima u čak 89% slučajeva! Ima veoma visoku radnu temperaturu (i do 750°C), što je čini idealnom toplotnom i protivpožarnom zaštitom na visokim temperaturama (u industrijskim postrojenjima, za izolaciju kotlova i cevi).Ridurit ploče se koriste za oblaganje kanala za odimljavanje (izduvnih), koji obezbeđuju odvod izduvnih i gasova iz prostorija zahvaćenih požarom, ne dozvoljavajući širenje vatre i dima na susedne prostorije i ventilacionih kanala (potisnih) koji, u slučaju požara, obezbeđuju stalni dotok vazduha spolja, kojim se nadoknađuje manjak vazduha nastao zbog njegovog isticanja zajedno sa dimom. Ridurit ploče mogu biti debljine 15-30mm, a za postizanje veće klase otpornosti koristi se i dvoslojno oblaganje.
nazad na početak
PP zaštita
PP zaštita
PP zaštita
PP zaštita
PP zaštita
 
Srpski jezik Srpski jezik
English language English language