STAKLO:
PVC:
TROCAL InnoNova_70.A5 - poreklo Nemačka:

- 5-komorni profil širine70 mm

- Uf - do1,3 W/m2K

- U ponudi su 3 tipa profila iz serije InnoNova 70.A5 i to:
classic, elegance i AluClip

- Classic i elegance se izrađuju u različitim bojama: bela, zlatni hrast, orah, tamni hrast, mahagoni, bor, svetli hrast, slonova kost, siva, antracit, jesen crvena, tamno zelena, svetlo zelena, tamno plava, svetlo plava,  sa mogućnošću jednostranog(iznutra ili spolja) i dvostranog furniranja

- AluClip se izrađuje u boji po katalogu RAL i furniraju u boji drveta

- Čelična ojačanja u profilima, koja obezbeđuju dodatnu čvrstinu
TROCAL 88+ - poreklo Nemačka:

- 6-komorni profil širine88 mm

- Uf - do1,0 W/m2K

- Izrađuje se u različitim bojama: bela, zlatni hrast, orah, tamni hrast, mahagoni, bor, svetli
hrast, slonova kost, siva, antracit, jesen
crvena, tamno zelena, svetlo zelena, tamno plava, svetlo plava,  sa mogućnošću jednostranog (iznutra ili spolja) i dvostranog furniranja

- Mogućnost izrade sa Al poklopcem - izbor boja po katalogu RAL i furniranje u boji drveta

- Čelična ojačanja u profilima, koja
obezbeđuju dodatnu čvrstinu
PVC stolarija
PVC stolarija
PVC stolarija
PVC stolarija
PVC stolarija
ROLLPLAST- poreklo Bugarska:

- 5-komorni profil širine70 mm

- Uf - do1,3 W/m2K

- Izrađuje se samo u beloj boji

- Čelična ojačanja u profilima, koja
obezbeđuju dodatnu čvrstinu
Izrađujemo sve vrsta termoizolacionih stakala
To je konstrukcija dva ili više stakla između kojih je vazduh, izrađen od različitih distancionera po dimenzijama i hermetički zatvorena.

Da bi posedovao dobre tehničke krakteristike, termopaket treba da poseduje dva stepena dihtovanja. Dvoslojni termopaket se sastoji od distancionera punjenog absorbentom (molekularno sito), preko koga se sa obe strane stavlja butil, koji ima ulogu zaštite od prolaska vodene pare (prvi stepen dihtovanja). Drugi stepen predstavlja spoljašnje zaptivanje prostora između stakla i distancionera polisulfidom.

Distancioner, koji je najčešće izrađen od aluminijuma, služi za pozicioniranje stakla na određenoj udaljenosti, a vlaga koja se pri zatvaranju termopaketa nalazi unutar njega zajedno sa vazduhom, apsorbuje se od strane absorbenta kojim je distancioner napunjen.

Prema ovom načinu izrade termopaketa, voda ne može da prodre unutra i ne postoji mogućnost pojave kondenzacije unutar termopaketa.

Termopaket čini 80% celog prozora i najviše utiče na njegove izolacione karakteristike - termoizolacija U(W/m2K), zvučna izolacija R(dB), zaštita od sunca ili solarni faktorg(%), propustljivost svetlosti(%).


Karakteristike termopaketa:

  -
Koeficijent prolaza toplote(Ug) - predstavlja količinu toplote koja prolazi za jednicu vremena kroz 1 m2ostakljene površine pri temperaturnoj razlici od 1K između vazduha ispred
    termopaketa (u prostoriji) i vazduha sa spoljašnje strane(Ug=W/m2/K). To je najvažnija tehnička karakteristika jednog termopaketa. Što je ova vrednost manja, to su manji gubici
    toplote i manji rashodi zagrevanja.

  -
Zvučna izolacija(Rw)- IndeksRw pokazuje zvučnu izolaciju termopaketa. Što je veća vrednost ovog indeksa, to je zvučna izolacija bolja.
  -
Prolaz štetnih infracrvenih zraka(Uv), koji dovode do izbleđivanja boja i izazivaju rak kože.
  -
Solarni faktor- suma od količine energije koja je prošla direktno i energije koju je absorbovalo staklo, a koja se emituje od strane termopaketa ka unutrašnjem prostoru. Što je veći       
    direktan odraz sunčeve energije od stakla, to je niži solarni faktor i manji su rashodi klimatizacije za vreme letnjih meseci.
  -
Propustljivost svetlosti- prolaz vidljive svetlosti (prirodna svetlost). Što je manja vrednost u %, to je tamnije u unutrašnjem prostoru.

Zvučna izolacija:

Važno je da se znaju procenti u kojima se smanjuje buka pri konkretnim vrednostima u  dB (logaritamska decibelna skala):

       3 dB              - jedva se čuje buka;
     10 dB              - buka se smanjuje za 50 %;
     20 dB              - buka se smanjuje za 75%
     30 dB              - buka se smanjuje za 87,5%
     40 dB              - buka se smanjuje za 94,25%
Dobra zvučna izolacija se postiže preko:

- Kompozicija stakala- kombinacija stakala različite debljine(npr. 5+4 mm) dovodi do bolje apsorpcije rezonantne vibracije.

- Širina prostora napunjenog gasom- što je veće rastojanje između stakala, to se postiže veći stepen zvučne izolacije. Ne treba zanemariti činjenicu da rastojanje između stakala ima 
   određeni optimum i da njegovo povećavanje može da dovede do smanjenja termoizolacionih karakteristika termopaketa

- Korišćenje smola za lepljenje(kojima se izrađuju laminirana stakla) poboljšava zvučnu izolaciju.

- Punjenje gasom- napunjenost gasom(argon, kripton, ili smeša gasova) daje termopaketu bolju zvučnu izolaciju.    

Vrsta termopaketa Dimenzije(mm) Ug koeficijent(W/m2K) Ug koeficijent(W/m2K), sa gasom Аrgon Rw Zvučna izolacija(dB) UV (%) Solarni faktor (%) Propustljivost svetlosti (%)
jednoslojno belo staklo 4 55,8 23 69,3 86,3 89,7
belo/belo 4-16-4 2,7 2,6 30 59,4 79,5 82,9
belo/niskoemisiono 4-16-4 1,4 1,1 30 35 62,9 80,1
visokoenergetsko/laminirano 4-16-4 1,4 1,1 35 2,7 42,3 66,4
visokoenergetsko/belo 4-16-4 1,3 1,1 30 25,7 42,5 66,9
visokoenergetsko/belo/niskoemisiono 4-11-6-11-4 1,0 0,8 35 14,9 38 59,2
visokoenergetsko/belo/niskoemisiono 4-18-5-20-4 0,7 0,8 35 15 38,1 59,4
Vršimo pranje staklenih fasada sa spoljne i unutrašnje strane, reparaciju i zamenu zamagljenih stakla na autobusima.
Izrađujemo različite predmete od stakla. Za tu namenu se koristi pretežno kaljeno i laminirano (panpleks) staklo.

KALJENO STAKLO

    Kaljenje predstavlja termički proces obrade stakla u cilju poboljšanja njegove stabilnosti, mehaničkih osobina i sigurnosti. Kaljenje je moguće za sve vrste stakla osim armiranog u deblljinama 4-19mm. U maksimalnim dimenzijama komada 400x214cm.

Proces se odvija u specijalnom pogonu u kontrolisanim uslovima i sastoji se iz nekoliko faza. Obrađeno staklo se u zavisnosti od tipa, veličine i debljine zagreva do temperature od oko 650°C, do
tačke omekšavanja. Staklo zatim prelazi u fazu hlađenja pri čemu se temperatura naglo spušta na 450°C.

Prilikom ovog procesa površina stakla se hladi brže u odnosu na unutrašnjost. Ovim postupkom površina stakla ostaje napregnuta na pritisak a unutrašnjost na zatezanje. Ovakvo stanje doprinosi znatnom poboljšanju mehaničkih osobina stakla čime ono postaje fleksibilnije, otpornije na udarce i otpornije na temperaturne razlike. U slučaju loma staklo se rasipa na sitne zaobljene komade i time ne predstavlja opasnost od nanošenja povreda. Sva neophodna obrada stakla (bušenje, sečenje, "kp"-obrada) mora se izvršiti pre procesa kaljenja. Naknadna obrada nije moguća zbog površinskih napona nastalih kaljenjem.

OSOBINE

- Povećana savitljivost do 8 puta u odnosu na "float" staklo
- Otpornost na termički šok i visoku temperaturu do 320°C
- Povećana otpornost na udar
- Sigurnost od povreda prilikom loma

PRIMENA

- Svi tipovi fasada
- Kuhinjske radne ploče
- Zidne pregrade i obloge
- Nadstrešnice
- Ograde i stepeništa

LAMINIRANO "PANPLEKS" STAKLO

Laminiranje predstavlja proces međusobnog spajanja dva ili više stakla pod dejstvom toplote i pritiska u kontrolisanim uslovima u cilju poboljšanja mehaničkih svojstava i sigurnosti stakla. Stakla se spajaju specijalnim jakim filmom termoplastičnog polimera-polivinilbutirala ("PVB") koji može biti providan, polutransparentan, neprovidan ili u boji. Laminirana stakla spajaju se "PVB" filmom u različitim debljinama u maksimalnim dimenzijama komada 400x200cm. U slučaju lomljenja ovakvo staklo se ne rasipa, već ostaje u celini.

U okviru laminiranog stakla moguće je kombinovati ravna i zakrivljena stakla različitog tipa: kaljena ornament, bojena reflektujuća, niskoemisiona, emajlirana ili štampana. Mnogobrojnim kombinacijama
formiraju se stakla u više nivoa zaštite i za različitu upotrebu.

PROIZVODI OD LAMINIRANOG STAKLA

- Antivandal stakla
- Pancirna stakla
- Stakleni laminirani paketi za specijalne svrhe (podovi, ograde, gazišta, nadstrešnice...)

PRIMENA

- Menjačnice, šalteri, banke
- Oklopljavanje vozila
- Izlozi
- Gazište stepeništa i podova
- Nadstrešnice
- Ograde
Prodajemo i ugrađujemo sve vrste ravnog građevinskog stakla od 3-10 mm, ornament stakla, profilit stakla, armiranog stakla, stopsol i parsol stakla, staklenih prizmi ogledala i drugo.
Firma "Cerak" se dugi niz godina, bavi proizvodnjom PVC stolarije od kvalitetnih profila nemačke firme Trocal, a od 2014 je počela i sa proizvodnjom PVC stolarije od Profila Bugarske firme Rollplast.
ALUMINIJUM:
Firma "Cerak" se bavi proizvodnjom aluminijumske stolarije od kvalitetnih profila grčkih firmi Alumil i Etem.
Aluminijumska stolarija
Aluminijumska stolarija
U ponudi su profili sa i bez termoprekida, a najtraženiji su:

M9400
   - profili serije 9400 bez termoprekida širine profila 45 mm
   - Izbor boja po katalogu RAL i furniranje u boji drveta

M9650
   - M9650 je sistem bez termoprekida širine profila 50 mm
   - Izbor boja po katalogu RAL i furniranje u boji drveta

M11000
   - M11000 je sistem bez termoprekida širine profila 62,5 mm
   - Izbor boja po katalogu RAL i furniranje u boji drveta

M300 (klizanje sa podizanjem)
   - Alumil M300 je sistem sa termoprekidom
   - Aktivna širina krila je62 mm, što čini sistem čvršćim
   - Mogućost izrade sa termopaketom širine do46 mm ili nosivosti do 250 kg po krilu
   - Izbor boja po katalogu RAL i furniranje u boji drveta. Spoljašnja strana profila  
      može da bude u boji različitoj od boje unutrašnje strane profila

M9800 (AL harmonika)
   - M9800 je sistem bez termoprekida širine profila 50 mm
   - Izbor boja po katalogu RAL i furniranje u boji drveta

P100 (Sistem za unutrašnje i pregradne zidove)
   - 70 mm širina pregrade
   - Mogućnost skrivanja strujnih, telefonskih i mrežnih kablova u profilima
   - Mogućnost izrade niskih pregradnih konstrukcija, bez vezivanja za plafon
   - Izbor boja po katalogu RAL i furniranje u boji drveta
Aluminijumska stolarija
Aluminijumska stolarija
Aluminijumska stolarija
Aluminijumska stolarija
ALUMINIJUM - DRVO:
U ponudi su profili sa i bez termoprekida, a najtraženiji su:

E45
   - E-45 je sistem sa termoprekidom širine profila 60 mm, 68 mm ili 83 mm
   - Uf - do1,9 W/m2K
   - Izbor boja po katalogu RAL i furniranje u boji drveta

E1000
   - E-1000 je sistem bez termoprekida širine profila40 mm
   - Izbor boja po katalogu RAL i furniranje u boji drveta
   - Maksimalna strukturna stabilnost
   - Specijalno projektovane dihtung gume sa uvećanom kontaktom površinom za   
      maksimalno dihtovanje konstrukcije
   - Mogućnost zastakljivanja sa jednim staklom i/ili termopaketom

E24 (samo za ulazna vrata)
   - E-24 je sistem sa termoprekidom sa širim poliamidim trakama- 24 mm i širine 
      profila 68 mm
   - Uf - do2,2 W/m2K
   - Izbor boja po katalogu RAL
   - Specijalno projektovane dihtung gume sa uvećanom kontaktom površinom za
      maksimalno dihtovanje konstrukcije
   - Maksimalna strukturna stabilnost
Firma "Cerak" se bavi proizvodnjom stolarije od profila u kombinaciji aluminijum - drvo. Aluminijumski profili su iz serije M23000 Forestal grčke firme Alumil.
Drvena komponenta je izrađena od hrastovog drveta.
DRVO - ALUMINIJUM:
Firma "Cerak" se bavi proizvodnjom stolarije od drvenih profila obloženih aluminijumom. Drveni profili mogu biti od čamovine, hrastovine, belog bora, trešnje, javora, kruške ili jasena.
Aluminijum štiti drvo od klimatskih uslova a može se raditi u bilo kojoj boji po želji kupca.
Drvo-aluminijum stolarija
Drvo-aluminijum stolarija
Drvo-aluminijum stolarija
Drvo-aluminijum stolarija
Drvo-aluminijum stolarija
Drvo-aluminijum stolarija
DRVO:
Firma "Cerak" se bavi proizvodnjom i ugradnjom drvene stolarije i to puna (šperovana) vrata ili puna reljefna vrata, vrata sa elementima od stakla i prozore.
Drvena stolarija
Drvena stolarija
Drvena stolarija
ROLETNE:
Naša firma nudi dve vrste: aluminijumske roletne i plastične roletne. Kod aluminijumske varijante kompletan proizvod je izrađen od aluminijuma. Stubovi su dvokomorni sa vind četkicama koje sprečavaju lupkanje lamela na vetru, a u kutiji postoji sistem koji onemogućava zaglavljivanje roletne. Lamelice mogu biti punjene poliuretanom, čime se postiže dobra termoizolacija. Aluminijumske roletne se mogu izrađivati u različitim bojama. PVC roletne su izrađene od plastike, ali prva lamelica koja izlazi iz kutije je od punog aluminijuma, koja dodatno ukrućuje roletnu i daje joj težinu da lakše krene. Mehanizam Al i PVC roletni se sastoji od osmougaonih oklagija, koje su smeštene na kuglične ležajeve. Roletne imaju mogućnost ugradnje bravica u završnu aluminijumsku lamelu.

Pogon:
1. Ručni (automat sa trakom, kurbla sa reduktorom)
2. Elektromotorom (tasterom, daljinskom komandom, ključem, progamatorom)
Roletne
Roletne
Roletne
Roletne
Roletne
KOMARNICI:
Komarnici se koriste da bi sprečili ulazak komaraca i insekata u Vaš stan ili poslovni prostor. Stubovi i kutija kod komarnika izrađuje se od aluminijuma koji je plastificiran u belu, sivu ili braon boju. U ponudi imamo rolokomarnike, plisirane komarnike i panelne komarnike. Mrežica kod rolokomarnika je vrlo kvalitetna i izrađuje se od fiberglasa, koji je stabilan na suncu i svim vremenskim uslovima. Rolo komarnik se izrađuje u dva sistema kod prvih se mrežica povlači gore-dole, a kod drugih se mrežica povlači levo-desno. Kod plisiranih komarnika se mrežica izrađuje koncem od kevlara i ona se za razliku od rolokomarnika gde se mrežica rola, preklapa i skuplja kao harmonika. Ova mrežica je znatno jača od mrežice kod rolokomarnika. Panelni komarnici su komarnici sa šarkama i najčešće se koriste za balkonska vrata, a mogu biti i fiksni komarnici. Stubovi kao i profili koji povlače mrežice imaju četkice radi dobrog dihtovanja. Minimalna obračunska mera za prozorske i fiksne komarnike je 1m2, a za balkonske i komarnike sa šarkama je 2m2.
Komarnici
Komarnici
Komarnici
Komarnici
Komarnici
Komarnici
Drvena stolarija
ALUMINIJUMSKE OGRADE:
Firma "Cerak" na zahtev i po želji kupaca vrši izradu i montažu aluminijumskih ograda za terase i stepeništa, sa rukohvatom debljine fi50, stubovima fi40 i ispunama fi16 ili od kutijastih profila raznih dimenzija. Profili su u srebrnoj (sivoj) ili zlatnoj (žutoj) boji.
Ograde
Ograde
Ograde
Ograde
Ograde
U ponudi je mnogo različitih modela ograda, ograde sa ispunama od stakla i raznim ukrasima a vršimo i izradu ograda po nacrtu i želji kupaca.
Ograde
Ograde
Ograde
Ograde
Ograde
Ograde
NADSTREŠNICE:
Firma "Cerak" se bavi proizvodnjom i montažom PVC, aluminijumskih i čeličnih nadstrešnica, prekrivenih leksanom, staklom ili nekim drugim materijalom bilo kog tipa i boje a sve po želji i meri kupca.
Nadstrešnice
Nadstrešnice
Nadstrešnice
Nadstrešnice
GARAŽNA VRATA:
Firma "Cerak" se bavi proizvodnjom rolo, segmentna garažna i panorama preklopna i brza vrata od aluminijuma po meri, želji i boji koju kupac odabere.
Vrata mogu biti na ručni pogon ili sa motorom sa daljinskim upravljanjem.
ČELIČNE KONSTRUKCIJE:
Firma "Cerak" se bavi izradom svih vrsti čeličnih konstrukcija po meri i želji kupaca a takođe i vrši sve usluge zavarivanja: REL (B I, B II, R IV), GASNO (kiseonik, gas), MAG (CO2), TIG (argonsko)
Čelične konstrukcije
Čelične konstrukcije
Čelične konstrukcije
Čelične konstrukcije
Čelične konstrukcije
Čelične konstrukcije
CERAK ©  2014, All rights reserved
nazad na početak
nazad na početak
nazad na početak
nazad na početak
nazad na početak
nazad na početak
nazad na početak
nazad na početak
nazad na početak
nazad na početak
nazad na početak
nazad na početak
Termopan
Profilit
Žičano
Stopsol
Parsol
Staklene prizme
Ogledalo
Garažna vrata
Garažna vrata
Garažna vrata
Garažna vrata
Garažna vrata
Ograde
Serija D
v PVC nosači, izbačaja 1.00 m
v Lexan 6mm, u 5 boja
v Nosači u srebrnoj i crnoj boji
v Maksimalna širina uzmeđu dva nosača 1.40 m
Serija M
v Aluminijumski nosači, izbačaja 1.00 m
v Lexan 6mm, u 5 boja
v Nosači su u srebrnoj boji, mogućnost plastificiranja u željenoj
v Maksimalna širina između dva nosača 1.60 m
Serija N
v Aluminijumski nosači, izbačaja 1.05 m
v Lexan 6mm, u 5 boja
v Nosači su u srebrnoj boji, mogućnost plastificiranja u željenoj
v Maksimalna širina između dva nosača 1.10 m
Serija R
v Aluminijumski nosači, izbačaja 1.20 m
v Lexan 10mm, u 5 boja
v Nosači su u srebrnoj boji, mogućnost plastificiranja u željenoj
v Maksimalna širina između dva nosača 1.50 m
Srpski jezik Srpski jezik
English language English language
nazad na početak
PROIZVODI OD STAKLA:
STAKLENA VRATA:
nazad na početak
Različita kreativna rešenja staklenih vrata za sve potrebe prema vašem zahtevu sa neograničenim mogućnostima.

TIPOVI I DIMENZIJE

Staklena vrata izrađuju se bez ramova, u "inox" ili aluminijumskom ramu, različitih oblika, u standardnim i nestandardnim dimenzijama.

ISPUNA

Svi sistemi vrata izvode se od različitih tipova sigurnosnih stakala što zavisi od nivoa privatnosti, zaštite od buke i sigurnosti koja se zahteva. Prema sigurnosnom zahtevu vrata se mogu izrađivati od kaljenog, pampleks, anti-vandal, "bullet-proof" ili protivpožarnog stakla.

DIZAJN

Prema estetskom zahtevu, izrađuju se u bojama po "RAL" i "NCS" standardu farbanjem, "anti-scratch" keramičkim pigmentom. Osim jednobojnih, proizvodimo i vrata koja mogu imati i motiv u više boja, peskariti se potpuno ili po motivu, gravirati ili se pampleksirati fimom u boji.
STAKLENA VRATA
STAKLENA VRATA
STAKLENA VRATA
STAKLENA VRATA
STAKLENA VRATA
STAKLENA VRATA
nazad na početak
SISTEM STAKLENIH BALKONA:
SISTEM VBS
MATERIJAL ALUMINIJUM - STAKLO
DEBLJINA STAKLA (mm) KALJENO
8-10 mm
LAMINIRANO  (PANPLEKS)
4+4 - 5+5
BOJE RAL - ELOX - SPECIJALNE BOJE
MOGUĆNOST IZBORA PLASTIČNIH ELEMENATA U
RAZLIČITIM BOJAMA (CRNA, BELA, SIVA)
MAKS. ŠIRINA STAKLA 650 mm
MAKS. VISINA STAKLA 2300 mm
SISTEM STAKLENIH BALKONA
SISTEM STAKLENIH BALKONA
SISTEM STAKLENIH BALKONA
SISTEM STAKLENIH BALKONA
SISTEM STAKLENIH BALKONA
SISTEM STAKLENIH BALKONA
nazad na početak
SISTEM SKLAPAJUCIH STAKLENIH VRATA:
SISTEM VTS KCS
MATERIJAL ALUMINIJUM - STAKLO ALUMINIJUM - STAKLO
DEBLJINA STAKLA (mm) KALJENO
8-10 mm
KALJENO
10 mm
BOJE RAL - ELOX - SPECIJALNE BOJE
MOGUĆNOST IZBORA PLASTIČNIH ELEMENATA U
RAZLIČITIM BOJAMA (CRNA, BELA, SIVA)
RAL - ELOX - SPECIJALNE BOJE
MAKS. ŠIRINA STAKLA 700 mm 1000 mm
MAKS. VISINA STAKLA 2500 mm 3200 mm
SISTEM SKLAPAJUCIH STAKLENIH VRATA
SISTEM SKLAPAJUCIH STAKLENIH VRATA
SISTEM SKLAPAJUCIH STAKLENIH VRATA
SISTEM SKLAPAJUCIH STAKLENIH VRATA
SISTEM SKLAPAJUCIH STAKLENIH VRATA
SISTEM SKLAPAJUCIH STAKLENIH VRATA
nazad na početak
SISTEM KLIZNIH STAKLENIH VRATA:
SISTEM SCS-L SCS-X
MATERIJAL ALUMINIJUM - STAKLO ALUMINIJUM - STAKLO
DEBLJINA STAKLA (mm) KALJENO
8-10 mm
KALJENO
8-10 mm
BOJE RAL - ELOX - SPECIJALNE BOJE RAL - ELOX - SPECIJALNE BOJE
MAKS. ŠIRINA STAKLA 1000 mm 1200 mm
MAKS. VISINA STAKLA 2300 mm 2300 mm
SISTEM KLIZNIH STAKLENIH VRATA
SISTEM KLIZNIH STAKLENIH VRATA
SISTEM KLIZNIH STAKLENIH VRATA
SISTEM KLIZNIH STAKLENIH VRATA
SISTEM KLIZNIH STAKLENIH VRATA
SISTEM KLIZNIH STAKLENIH VRATA
nazad na početak
TUŠ KABINE:
Kompletne tuš pregrade od stakla originalnog dizajna i odličnih funkcionalnih kvaliteta čine neizbežan element savremenog kupatila. Veliki izbor različitih tipova enterijerskih stakala doprinosi vrhunskom estetskom kvalitetu. Posebna "CristalGuard" stakla bez zadržavanja vode i kamenca omogućuju jednostavno održavanje i besprekoran efekat u svakom momentu.

DIMENZIJE I OBLICI

Staklene tuš pregrade proizvode se od kaljenog (sigurnosnog) stakla različitih tipova i boja u debljinama 6, 8 i 10mm, izrađuju se u svim dimenzijama i oblicima potpuno prilagođeno projektu i zahtevima klijenata.

UGRADNJA I DIZAJN

Veliki izbor okova omogućava kompletna rešenja vrhunskog kvaliteta u sistemu pivot i klizni. Stakleni spojevi obezbeđuju se dihtung silikonskim i magnetnim profilima što kabine čine vodonepropusnim.
TUŠ KABINE
TUŠ KABINE
TUŠ KABINE
TUŠ KABINE
TUŠ KABINE
TUŠ KABINE
nazad na početak
STAKLENE VITRINE:
STAKLENE VITRINE:
sa staklenim vratima, idealne su za dnevnu sobu. Staklene vitrine su visokog sjaja, jednostavne, modernog dizajna, a mogu se uklopiti u dnevni boravak bilo koje kvadrature.

STAKLENE POLICE:
za knjige zauzimaju veći deo radne ili dnevne sobe i pogodne su za veće prostorije. Staklene police kao dekorativni elementi pogodne su i za manje prostorije, jer se mogu postaviti na zid ili na pod i dati posebnu čar uređenju enterijera.

KLUB STOLOVI:
od stakla su funkcionalni, različitih boja, dezena, dimenzija, različitog stila i u kombinaciji sa različitim materijalima. Klub sto od stakla u dnevnoj sobi predstavlja poseban deo na kome možete postaviti dekorativne elemente koji će oslikavati vašu ličnost i na kome možete postaviti posluženje svojim prijateljima.

TV POLICE:
od stakla za dnevnu sobu su centralni deo dnevnog boravka. TV police od stakla potrebno je uklopiti sa ostalim nameštajem u dnevnoj sobi, i u zavisnosti od Vaših želja i potreba mogu biti jednostavnog, modernog, minimalističkog stilskog dizajna, izrađene u kombinaciji sa raznim materijalima (inox, metal, drvo)
STAKLENE VITRINE
STAKLENE VITRINE
STAKLENE VITRINE
STAKLENE VITRINE
STAKLENE VITRINE
STAKLENE VITRINE
STAKLENA GAZIŠTA:
nazad na početak
Staklena stepeništa i podovi izrađuju se u svim tipovima, rasponima i konstruktivnim sistemima (klasična, konzolna, viseća). U zavisnosti od oblika tipa i konstruktivnog sklopa koriste se laminirana i kaljena stakla različitih struktura, debljine 21mm-60mm.

Velika opremljenost različitim okovima pruža širok raspon rešenja.

Staklo se osim na poziciji gazišta može koristiti kao primarni konstruktivni element čime se postiže lagan efekat sa minimalnim brojem čeličnih elemenata)
STAKLENA GAZIŠTA
STAKLENA GAZIŠTA
STAKLENA GAZIŠTA
STAKLENA GAZIŠTA
STAKLENA GAZIŠTA
STAKLENA GAZIŠTA
STAKLENE NADSTREŠNICE:
nazad na početak
Za nadstrešnice, staklene krovne konstrukcije i plafone koriste se različiti noseći sistemi koji se primenjuju u odnosu na prostorne i konstruktivne mogućnosti i estetske zahteve klijenata.

UGRADNJA

U zavisnosti od prostornih i konstruktivnih mogućnosti rešavaju se kao viseće, konzolne i klasične. Nezavisni stakleni paneli oslanjaju se tačkasto ili linijski na konstrukciju dok se korišćenjem specijalnih sredstava fiksiranja i izvođenjem posebnih detalja osigurava potpuna zaštita od vremenskih nepogoda, vode i snega.

ISPUNA

Nadstrešnice i plafoni izvode se uglavnom od laminiranog kaljenog stakla ili kao termoizolacioni paketi. Osim klasičnih-ravnih izrađujemo i nadstrešnice od savijenog stakla. Time možemo postići i najkompleksnije forme
STAKLENE NADSTREŠNICE
STAKLENE NADSTREŠNICE
STAKLENE NADSTREŠNICE
STAKLENE NADSTREŠNICE
STAKLENE NADSTREŠNICE
STAKLENE NADSTREŠNICE
ALUMINIJUM - DRVO
ALUMINIJUM - DRVO
Continuous Content Horizontal Marquee - Demo